Bảng giá seo tổng thể

Dịch vụ Gói Seo Tổng Thể
Gói Seo A
Gói Seo Cơ Bản
Từ khóa
Không giới hạn
100-200
< 100
Tối ưu cấu trúc
Tối Ưu Tốc Độ
Seo Onpage
Seo Ofpage
Hổ Trợ GG Ads
Thời gian Top
( Không tính thời gian onpage)
12 tháng
12 tháng
6-8 tháng
Cam kết
Cam kết theo % tổng từ khóa cần Seo
Chi Phí
Không cam kết từ khóa cụ thể
20tr
15tr/tháng
10tr
7tr/tháng
7tr
5tr/tháng
Đăng ký Đăng ký Đăng ký