Báo giá Website bán hàng

1.500.000

Web giá rẻ
 • Tên miền .com / 01 năm
 • Băng thông Unlimited
 • Dung lượng 512 Mb
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Email doanh nghiệp
 • Responsive
Đăng ký

3.500.000

Gói cơ bản
 • Tên miền .com / 01 năm
 • Băng thông Unlimited
 • Dung lượng 20 Gb
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giao diện theo mẫu và chỉnh sửa
 • Email doanh nghiệp
 • Responsive
 • Live chat
 • Chuẩn seo 100%
 • Ngôn ngữ Tiếng việtTiếng anh
Đăng ký

5.500.000

Gói doanh nghiệp
 • Tên miền .com / 01 năm
 • Băng thông Unlimited
 • Dung lượng 20 Gb
 • Hỗ trợ 24/7
 • Giao diện theo mẫu và chỉnh sửa
 • Email doanh nghiệp
 • Responsive
 • Live chat
 • Chuẩn seo 100%
 • Ngôn ngữ Tiếng việtTiếng anh
Đăng ký

Báo giá

Gói yêu cầu
 • Tên miền .com / 01 năm
 • Băng thông Unlimited
 • Dung lượng 20 Gb
 • Hỗ trợ 24/7
Đăng ký